Miljö, renhållning och återvinning

Slamsugning & högtrycksspolning

Vi fixar stopp i avloppet, täta trummor och filmar ledningar. Vi suger slamfickor i brunnar och suger avloppsbrunnar även om de innehåller spår av kemikalier och olja.

Journummer: 070-209 25 98

 

Sopmaskiner

Vi sopar och håller rent på gator och torg med både stora och små traktorer som har upptagare eller sopvals. 

ADR-transporter

Vi transporterar ditt farliga avfall med ADR-bilar.

Miljöstation

På våra miljöstationer sorterar vi allt återvinningsbart material, även farligt avfall.

Container & Flak

Vi hyr ut och tömmer containrar och flak och tar dessutom hand om ditt byggavfall och sorterar på någon av våra miljöstationer.

Sanering

Vi hjälper dig med cisternbesiktning, rivning och oljesanering.