Policy & Certifikat

Ledningssystemets omfattning

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 som syftar till att skapa ett arbetssätt för att ständigt minska vår miljöpåverkan och öka kundtillfredsställelsen samt för att skapa tillräckliga förutsättningar för att möta de krav som ställs på oss av olika intressenter och våra egna mål.

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten i LBC Frakt i Värmland AB. Däremot inte övriga bolag i koncernen.
Verksamheten i LBC Frakt i Värmland AB omfattar följande tjänster:

• Transport-, maskin- och lagertjänster
• Uthyrning och försäljning av containrar, flak och maskiner
• Försäljning av grus-, berg- och jordprodukter
• Avfallshantering och försäljning av återvunna produkter