Mobildata

Som första LBC i Sverige införde vi ett mobilt kommunikationssystem i samtliga våra bilar och maskiner. Systemet hanterar all orderhantering samt positionering och spårning via GPS.

Snabb och korrekt information leder till effektiviseringar och bättre överblick över resurser och till bättre logistik. Målet är att arbeta digitalt hela vägen, från beställning till faktura!

Enkelhet och funktion är ledorden!