Trygga kunder och trygga medarbetare

På LBC Frakt gör vi allt för att säkra en hög servicegrad och möta våra kunders förväntningar på leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Vi certifierade i kvalitet och miljö enligt ISO 14001 och 9001 och arbetar även efter ISO-standarderna för trafiksäkerhet 39001 och arbetsmiljö 45001.

De interna policys som tagits fram knyter an till LBC Frakts medlemskap i Fair Transport. De ger våra medarbetare trygghet och verktyg för att tillsammans kunna sträva mot uppsatta mål.

Här kan du läsa och ladda ner LBC Frakts samtliga certifikat och policys: