Det är cirka 50 åkare anslutna till LBC Frakt och de har i sin tur olika slags fordon för olika slags uppdrag, allt från betongbilar och bulk-ekipage till dumpers och grävmaskiner. Totalt sysselsätter LBC Frakt över 350 personer och den årliga omsättningen ligger runt 550 MKR.

Koncernstruktur

Koncernen LBC Frakt består av moderbolaget LBC Frakt i Värmland AB och flera dotterbolag och intressebolag vars olika verksamhetsgrenar gör vårt kunderbjudande starkt och komplett. Vi är ensam ägare av dotterbolagen och delägare i intressebolagen.

Dotterbolag

Nya Åkeriet i Karlstad AB
Har två huvudverksamheter där den ena består av åkeri med transportutrustning och 5 bygg- och anläggningsfordon och den andra av ägande och förvaltning av fastigheter som terminalen på Lovartsgatan 3, ett markområde i Hynboholm och en industrifastighet i Grums.

Värmlands Industritransporter
Ett åkeri som är inriktat mot industrilogistik och då främst mot de stora pappersbruken.

Värmlandsgrus
Spränger, krossar och producerar bergmaterial i lokala täkter.

LBC Recycling
Tar hand om, sorterar och återvinner olika fraktioner, till exempel byggmaterial och schaktmassor.

Intressebolag

OnRoad AB (10%)
Ett bolag och nätverk av inrikes styckegodstransportörer som geografiskt täcker in hela Sverige. LBC Frakt är en av tio delägare.

TRB (8 %)
Ett kunskapsföretag som bland annat utvecklar nya och mer hållbara bränslealternativ.

Vänerexpressen AB (33%)
Driver järnvägslogistik som containertrafik från Göteborg. Godset kommer till egna terminaler där det lastas om till lastbilar.

Såifa Värmland (15%)
Värmländskt bränslebolag som sålt sin verksamhet under 2019, bolaget förvaltar några fastigheter som är kopplade till den sålda verksamheten.

Grusdirekt (50%)
Webbutik för materialförsäljning för privatmarknaden. Leveranserna sker med kranbil med storsäck. Marknadsområdet är nuläget i Värmland.

Organisation

LBC Frakt är uppdelat i två större affärsområden: Bygg, anläggning & miljö och Logistik. Ett annat viktigt ben i organisationen är förstås även Ekonomi & administrations-avdelningen.

Bygg, anläggning & miljö
Huvudansvarig: Lars Reinholdsson
lars.reinholdsson@lbcfrakt.com
054-688 521

Logistik
Huvudansvarig: Henrik Gustavsson
henrik.gustavsson@lbcfrakt.com
054- 688 506

Ekonomi & administration
Huvudansvarig: Susanne Falkmar
susanne.falkmar@lbcfrakt.com
054-688 504

För att komma i kontakt med styrelsen se Styrelsen.