… men inte till vilket pris som helst

För oss på LBC Frakt är frågan om hållbarhet uppdelad i nivåer, men finns alltid närvarande i vår verksamhet. Oavsett om det handlar om stora strategiska beslut, eller om det lilla i det dagliga arbetet. För vi har bestämt oss. Det innebär att klimatfrågan ligger högt på agendan, vår bransch behöver vara en del av lösningen. På samma sätt jobbar vi hårt för schyssta arbetsvillkor och jämställdhet – social hållbarhet helt enkelt.

LBC Frakt tänker vara en förebild i branschen

Varför? Det skapar bättre relationer, nya innovationer och en bättre närmiljö. Vi vill helt enkelt flytta gränserna för vad ett transport- och logistikbolag står för.

Därför…
… ställer vi krav på samhällets beslutsfattare.
… välkomnar vi hårda krav från våra kunder – och från våra medarbetare.

Det är krav som kräver stora investeringar, men för oss är det viktigt att vara transparenta med vad som faktiskt ingår när vi transporterar bland annat bergkross. Vi kommer aldrig utföra våra tjänster på bekostnad av våra medarbetares arbetsvillkor, jämställdhet eller hållbarhet. Det kommer alltid ingå när du på ett eller annat sätt jobbar med LBC Frakt.

Fler fossilfria lösningar

Vi tror också på att transport- och logistikbranschen måste gå mot fler fossilfria lösningar. Redan nu har vi investerat i lastbilar som drivs helt av elektricitet och fler kommer. Det krävs också satsningar på att bygga ut infrastrukturen för publik laddning av tunga fordon. Vi stöttar forskningsprojekt som ska bidra till en mer hållbar bransch och vi är stolta medlemmar av Fair transport.

Att bromsa in finns inte på kartan

Och vi anser vi reduktionsplikten för bränsle är viktig att behålla. Helt enkelt för att takten på omställningen måste öka.

På Sveriges resa mot att bli en av världens första fossilfria nationer och för att nå klimatmålen i Agenda 2030 behöver vår bransch vara en del av lösningen.

Att bromsa in nu finns inte på kartan.