Mannen på bilden heter Arne Dahltjärn och han står bredvid en av de första lastbilarna som körde alkoholtransporter för LBC Karlstad. Platsen som bilden är tagen på är vid gamla järnvägsstationen i närheten av Löfbergsskrapan, där man lastade direkt från tåget över till lastbilen.

Det började på 1940-talet

Ursprunget till LBC Frakt i Värmland AB går tillbaka till andra världskriget då riksdagen gav i uppdrag till landets åkerier att gå samman i lastbilscentraler. Syftet var att säkerställa Sveriges tillgång på bränsle, däck och transporter. Under 1940-talet fanns det runt 400 olika lastbilscentraler i Sverige och idag har de konsoliderats till cirka 90 stycken företag. LBC Frakt har sitt ursprung i hela 12 stycken värmländska lastbilscentraler.

Ett av grundarföretagen var Karlstad LBC som startade 1940 på Hamngatan 18 i Karlstad. Genom åren kom verksamheten att utvecklas och flytta till olika adresser innan man landade i en nybyggd anläggning på Våxnäs industriområde 1963. Då hade man redan 1960 gått samman med Forshaga Deje LBC och centraliserat företaget för att ta hand om all transportplanering och faktureringen åt sina anslutna åkerier.

Verksamheten breddas

Under 1960- och 70-talet bildades dotterbolagen Värmlandsgrus och Nya Åkeriet och fokus låg på byggmarknaden och produktionen av grusmaterial. Under den här tiden började också verksamheten att utvecklas mot industrin och allt större volymer transporterades till och från pappersmassabruken.

Den stora etableringen inom styckegodsmarknaden skedde under 1980- och 90-talet och ledde till att det gamla bageriet på Lovartsgatan 3 förvärvades och byggdes om till den nuvarande logistikterminalen.

Alla vägar bär framåt

Dagens LBC Frakt Värmland AB bildades 1994 då Karlstad LBC, Grums LBC och Kils LBC gick samman och bildade aktiebolag. Sedan dess har verksamheten utvecklats kraftigt, framförallt inom miljö och styckegods. Idag är LBC Frakt den ledande logistikaktören i Värmland och fortsätter att jobba nära den lokala marknaden samtidigt som transporter sker över hela Sverige.