Bygg, anläggning & miljö

Det är vi som är specialister på materialleveranser av grus- och jordprodukter. Det är hos BAM du ska beställa container och flak för att hantera dina restfraktioner.

Vill du beställa material i storsäck med leverans av kranbil gå in på grusdirekt.nu.

För generella ärenden ring 054-688 502 mellan kl. 06:30-16:30
Du kan också mejla på bam@lbcfrakt.com

Britt Gustafsson Trafikchef britt.gustafsson@lbcfrakt.com 054-688 507
Cecilia Olsson Trafikledare cecilia.olsson@lbcfrakt.com 054-688 512
Jan Gyllström Trafikledare jan.gyllstrom@lbcfrakt.com 054-688 508
Kajsa Sott Trafikledare kajsa.sott@lbcfrakt.com 054-688 519
Olle Östlund Trafikledare olle.ostlund@lbcfrakt.com 054-688 537
David Simonsson Platschef Alstertäkten david.simonsson@lbcfrakt.com 054-688 524
Mattias Halvardsson Maskinförare Alstertäkten mattias.halvardsson@lbcfrakt.com 054-688 516

Logistik

För generella ärenden ring 054-688 513 mellan kl. 07:00-16:30
Du kan också mejla på fi@lbcfrakt.com eller dt@lbcfrakt.com

Lagret nås på lager@lbcfrakt.com

Anders Lööf Chef Logistik anders.loof@lbcfrakt.com 054-688 506
Lukas Anderberg Trafikchef lukas.anderberg@lbcfrakt.com 054-688 518
Lennart Karlsson Affärsutveckling lennart.karlsson@lbcfrakt.com 054-688 510
William Gavell Digitaliserings- & RPA-Utvecklare william.gavell@lbcfrakt.com 054-688 538
Tomislav Sekula Säljare/Transportledare tomislav.sekula@lbcfrakt.com 054-688 515
Christina Andersson Administration christina.andersson@lbcfrakt.com 054-688 527
Anders Calais Trafikledare anders.calais@lbcfrakt.com 054-688 522
Andree Oskarsson Trafikledare andree.oskarsson@lbcfrakt.com 054-688 531
Andreas Wegerstedt Trafikledare andreas.wegerstedt@lbcfrakt.com 054-688 523
Annette Rom Trafikledare annette.rom@lbcfrakt.com 054-688 532
Fredrik Johansson Trafikledare fredrik.johansson@lbcfrakt.com 054-688 534
Daniel Karlsson Trafikledare daniel.karlsson@lbcfrakt.com 054-689 812
Kjell Rolandsson Trafikledare kjell.rolandsson@lbcfrakt.com 054-688 526
Madeleine Jonsson Trafikledare madeleine.jonsson@lbcfrakt.com 054-22 44 696
Sebastian Lie Trafikledare sebastian.lie@lbcfrakt.com 054-688 525
Stephanie Eriksson Trafikledare stephanie.eriksson@lbcfrakt.com 054-688 514
Viktor Stolpe Trafikledare viktor.stolpe@lbcfrakt.com 054-688 535
Patrik Helgesson Lager & Terminalansvarig patrik.helgesson@lbcfrakt.com 070-358 09 82
Christian Johansson Terminal christian.johansson@lbcfrakt.com 054-688 517
Christoffer Jansson Terminal christoffer.jansson@lbcfrakt.com 054-688 517
Oskar Engelbrektsson Terminal oskar.engelbrektsson@lbcfrakt.com 054-688 517
Rikard Lindberg Terminal rikard.lindberg@lbcfrakt.com 054-688 517
Samir Sehili Terminal samir.sehili@lbcfrakt.com 054-688 517
William Thodal Terminal william.thodal@lbcfrakt.com 054-688 517
Magnus Hedling Lager magnus.hedling@lbcfrakt.com 070-391 09 99
Mikael Ramberg Lager mikael.ramberg@lbcfrakt.com 070-391 09 99
Jourtelefon 070-358 71 79

Ekonomi & administration

Du når Ekonomi & Administration på 054-100 140 mellan kl. 08:00-16:00
Du kan också mejla på info@lbcfrakt.se

Har du som kund eller leverantör frågor kring fakturor kan du vända dig direkt till Anette Smith på 054-688 539 eller anette.smith@lbcfrakt.com

Susanne Falkmar Chef Adminstration susanne.falkmar@lbcfrakt.com 054-688 504
Anette Smith Kund & leverantörsreskontra anette.smith@lbcfrakt.com 054-688 539
Anna Dyckman Redovisning anna.dyckman@lbcfrakt.com 054-688 511
Evelina Svensson Kommunikatör evelina.svensson@lbcfrakt.com 054-688 530
Fredrik Backlund Fastighetsskötare fredrik.backlund@lbcfrakt.com 054-688 509
Frida Hansson Systemförvaltning & Integration frida.hansson@lbcfrakt.com 054-688 533
Gunilla Bråth Miljö- & kvalitetssamordnare gunilla.brath@lbcfrakt.com 054-688 503
Lars Reinholdsson VD lars.reinholdsson@lbcfrakt.com 054-688 521