Bygg, anläggning & miljö

Det är vi som är specialister på materialleveranser av grus- och jordprodukter. Det är hos BAM du ska beställa container och flak för att hantera dina restfraktioner.

Vill du beställa material i storsäck med leverans av kranbil gå in på grusdirekt.nu.

För generella ärenden ring 054-688 502 mellan kl. 06:30-16:30
Du kan också mejla på bam@lbcfrakt.com

Britt Gustafsson Trafikchef britt.gustafsson@lbcfrakt.com 054-688 507
Tomislav Sekula Säljare tomislav.sekula@lbcfrakt.com 054-688 515
Cecilia Olsson Trafikledare cecilia.olsson@lbcfrakt.com 054-688 512
Jan Gyllström Trafikledare jan.gyllstrom@lbcfrakt.com 054-688 508
Kajsa Sott Trafikledare kajsa.sott@lbcfrakt.com 054-688 519
Olle Östlund Trafikledare olle.ostlund@lbcfrakt.com 054-688 537
David Simonsson Platschef Alster david.simonsson@lbcfrakt.com 054-688 524

Logistik

För generella ärenden ring 054-688 513 mellan kl. 07:00-16:30
Du kan också mejla på fi@lbcfrakt.com eller dt@lbcfrakt.com

Lagret nås på lager@lbcfrakt.com

Henrik Gustavsson Chef Logistik henrik.gustavsson@lbcfrakt.com 054-688 506
Tommy Wennerström Trafikchef tommy.wennerstrom@lbcfrakt.com 054-688 522
Lennart Karlsson Affärsutveckling lennart.karlsson@lbcfrakt.com 054-688 510
Tomislav Sekula Säljare tomislav.sekula@lbcfrakt.com 054-688 515
Christina Andersson Administration christina.andersson@lbcfrakt.com 054-688 527
Anna Telemo Trafikledare anna.telemo@lbcfrakt.com 054-688 531
Annette Rom Trafikledare annette.rom@lbcfrakt.com 054-688 532
Anders Calais Trafikledare anders.calais@lbcfrakt.com 054-688 514
Fredrik Johansson Trafikledare fredrik.johansson@lbcfrakt.com 054-688 534
Hanna Högfeldt Trafikledare hanna.hogfeldt@lbcfrakt.com 054-688 523
Kjell Rolandsson Trafikledare kjell.rolandsson@lbcfrakt.com 054-688 526
Lukas Anderberg Trafikledare lukas.anderberg@lbcfrakt.com 054-688 525
Stefan Spetz Trafikledare stefan.spetz@lbcfrakt.com 054-688 536
Ulf Lidström Trafikledare ulf.lidstrom@lbcfrakt.com 054-688 530
Viktor Stolpe Trafikledare viktor.stolpe@lbcfrakt.com 054-688 535
Mikael Larsson Terminal mikael.larsson@lbcfrakt.com 054-688 517
Niklas Jansson Terminal niklas.jansson@lbcfrakt.com 054-688 517
Rikard Lindberg Terminal rikard.lindberg@lbcfrakt.com 054-688 517
Oskar Engelbrektsson Terminal oskar.engelbrektsson@lbcfrakt.com 054-688 517
Adam Wennerström Lager adam.wennerstrom@lbcfrakt.com 070-391 09 99
Daniel Lundell Lager daniel.lundell@lbcfrakt.com 070-391 09 99
Magnus Hedling Lager magnus.hedling@lbcfrakt.com 070-391 09 99
Mikael Ramberg Lager mikael.ramberg@lbcfrakt.com 070-391 09 99
Patrik Helgesson Lager patrik.helgesson@lbcfrakt.com 070-391 09 99
Jourtelefon 070-358 71 79

Ekonomi & administration

Du når Ekonomi & Administration på 054-100 140 mellan kl. 08:00-16:00
Du kan också mejla på info@lbcfrakt.se

Har du som kund eller leverantör frågor kring fakturor kan du vända dig direkt till Anette Smith på 054-688 539 eller anette.smith@lbcfrakt.com

Susanne Falkmar Chef Adminstration susanne.falkmar@lbcfrakt.com 054-688 504
Anette Smith Kund & leverantörsreskontra anette.smith@lbcfrakt.com 054-688 539
Anna Dyckman Redovisning anna.dyckman@lbcfrakt.com 054-688 511
Fredrik Backlund Fastighetsskötare fredrik.backlund@lbcfrakt.com 054-688 509
Frida Hansson Systemförvaltning & Integration frida.hansson@lbcfrakt.com 054-688 533
Gunilla Bråth Miljö- & kvalitetssamordnare gunilla.brath@lbcfrakt.com 054-688 503
Lars Reinholdsson VD lars.reinholdsson@lbcfrakt.com 054-688 521