Våra värdeord på LBC Frakt är nära, kompetenta och effektiva. Det betyder att vi har en stark lokal förankring och ett tätt samarbete med våra kunder. Du som köper produkter och tjänster av oss ska alltid kunna förvänta dig en hög grad av service och leveranssäkerhet.