Pressmeddelanden
När det finns pressmeddelanden från LBC Frakt kommer du hitta dem här.

Fria pressbilder
De här bilderna är fria att använda i redaktionella sammanhang som rör LBC Frakt.
Som fotograf ange: LBC Frakt