Fördelarna med en hållbar affär

Fair Transport togs fram av Sveriges Åkeriföretag för att underlätta för ansvarstagande transportköpare att hitta ansvarstagande åkerier. För när valet av åkeri endast handlar om ersättning så tappas arbetsmiljö, trafiksäkerhet och klimatavtryck bort på vägen. Det i sin tur leder till lägre kvalitet och konsekvenser för både människor och miljö. Men genom Fair Transport kan transportköpare och åkerier tillsammans skapa en tillförlitlig och hållbar transportkedja.

Stärker LBC Frakts varumärke

Genom att ta ansvar och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor har LBC Frakt stärkt sitt varumärke och samarbetet med Fair Transport är en bärande del av den processen.

Tre viktiga områden

Fair Transport innebär att de anslutna åkerierna öppet redovisar, mäter och följer upp sin dagliga verksamhet inom tre områden:

Ansvar

Alla medarbetare ska ha en bra arbetssituation och möjlighet att påverka den. Löner ska vara satta enligt rådande avtal och arbetsplatsen ska vara trygg och säker. Befintliga medarbetare ska vilja jobba kvar och nya medarbetare ska vilja söka sig till företaget.

Miljö & klimat

Åkeriet ska aktivt välja att jobba med en modern fordonspark, förnyelsebara bränslealternativ och eftersträva en hög fyllnadsgrad. Tillsammans med transportköparna ska åkeriet göra ett bra transportupplägg för att minska det gemensamma klimatavtrycket och undvika onödiga kostnader.

Trafiksäkerhet

En god transport är en säker transport. Det kräver en modern fordonspark där alla fordon och däck är besiktigade och lastbilarna är utrustade med alkolås. Det innebär också en bra transportplanering utan onödigt tajta och stressande tidsmarginaler. Då kan förarna köra tryggt och säkert.

fairtransport.se kan du läsa mer om hur vi tillsammans uppnår långsiktigt hållbara transporter.