Justering av tillägg sker den 1:e i varje månad.

Transporter – Logistik
DMT OnRoad Långväga distribution 200801
Januari 2023 31,9% 16,8%
Transporter – Bygg, Anläggning & Miljö
Bil kort sträcka T08SÅ18MD Bil & släp kort sträcka T08SÅ20MD Maskiner
Januari 2023 7,0% 13,9% 13,9%
Material – Energitillägg
Vägmaterial steg 1 krossat samt naturmaterial Vägmaterial steg 2 krossat inkl. stenmjöl Makadamfraktioner inkl. kubiserat stenmjöl
Januari 2023 2,73 kr/ton 4,01 kr/ton 6,87 kr/ton