Du är alltid trygg med LBC Frakt

När du anlitar LBC Frakt kan du vara säker på att alla regelverk följs. Vår nationella verksamhet regleras av Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser (Alltrans 2007) och villkor för transporter utanför Norden finns samlade i Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser (NSAB 2000). Ladda gärna ner dokumenten så har du dem nära tillhands.