Justering av tillägg sker i slutet av månaden och börjar gälla den 1:e i varje ny månad.

Transporter – Logistik
DMT OnRoad Långväga distribution 200801
Januari 2023 31,9% 26,5%
Transporter – Bygg, Anläggning & Miljö
Bil kort sträcka T08SÅ18MD Bil & släp kort sträcka T08SÅ20MD Maskiner
Januari 2023 7,0% 13,9% 13,9%
Material – Energitillägg
Vägmaterial steg 1 krossat samt naturmaterial Vägmaterial steg 2 krossat inkl. stenmjöl Makadamfraktioner inkl. kubiserat stenmjöl
Februari 2023 2,57 kr/ton 4,05 kr/ton 10,77 kr/ton
Januari 2023 2,73 kr/ton 4,01 kr/ton 6,87 kr/ton