Justering av tillägg sker i slutet av månaden och börjar gälla den 1:e i varje ny månad.

Transporter – Logistik
DMT OnRoad Långväga distribution 200801
Juni 2023 24,0% 18,7%
Maj 2023 26,6% 21,2%
April 2023 27,8% 22,4%
Mars 2023 29,7% 24,3%
Februari 2023 32,3% 26,9%
Januari 2023 31,9% 26,5%
Transporter – Bygg, Anläggning & Miljö
Bil kort sträcka T08SÅ18MD Bil & släp kort sträcka T08SÅ20MD Maskiner
Juni 2023 4,5% 8,9% 8,9%
Maj 2023 5,3% 10,5% 10,5%
April 2023 5,7% 11,3% 11,3%
Mars 2023 6,3% 12,5% 12,5%
Februari 2023 7,2% 14,1% 14,1%
Januari 2023 7,0% 13,9% 13,9%
Material – Energitillägg
Vägmaterial steg 1 krossat samt naturmaterial Vägmaterial steg 2 krossat inkl. stenmjöl Makadamfraktioner inkl. kubiserat stenmjöl
Juni 2023 1,62 kr/ton 2,33 kr/ton 7,23 kr/ton
Maj 2023 1,95 kr/ton 2,95 kr/ton 8,56 kr/ton
April 2023 2,19 kr/ton 3,37 kr/ton 11,34 kr/ton
Mars 2023 2,56 kr/ton 4,05 kr/ton 8,37 kr/ton
Februari 2023 2,57 kr/ton 4,05 kr/ton 10,77 kr/ton
Januari 2023 2,73 kr/ton 4,01 kr/ton 6,87 kr/ton