Sveriges första BEV-lastbil Scania 40R är nu levererad till LBC Frakt och delägaren Sunnemo Åkeri

Scanias nya helellastbil är speciellt framtagen för regionala fjärrtransporter och har en mycket mer omfattande kapacitet än tidigare generationers elfordon. Leveransen innebär att LBC Frakt nu går in i ett nytt och…

Läs mer

Klimatneutrala redan 2035

Nu händer det grejer! LBC Frakt spänner bågen ännu hårdare i hållbarhetsarbetet och vi har skrivit under TRB Klimatprotokoll. Målbilden är att vara klimatneutrala redan 2035, alltså 10 år före det nationella…

Läs mer

Hynboholms grustäkt förbättrad för att gynna den biologiska mångfalden.

Istället för maskiner som gräver fram naturgrus är grustäkten i Hynboholm nu hem för rödlistade och andra ovanliga arter som vilda bin och backsvalor...

Läs mer

Sveriges första laddhybridlastbil

Nu är LBC Frakts delägare Åkes Fjärr & Lokaltransport stolt ägare till Sveriges första laddhybrid. Det är en tystgående lastbil som kan köras på både HVO-diesel och el. Själva elen som driver…

Läs mer

Stark och tydlig värdegrund för en mer jämställd bransch

För att kunna fortsätta vara en stark aktör på logistikmarknaden behöver LBC Frakt vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Ny anläggning med endast hållbara drivmedel

Bränslen med lägre koldioxidavtryck ska hjälpa LBC Frakt att bli ett mer hållbart logistikföretag.

Läs mer

Solceller på terminaltaket

En solcellsanläggning har byggts på taket till LBC Frakts terminal på Örsholmen i Karlstad.

Läs mer