LBC Frakts ledningsgrupp med tavlan som visar samtliga vinnare. Från vänster Susanne Falkmar, chef administration, Britt Gustafsson, trafikchef, Lars Reinholdsson, VD och Anders Lööf, chef logistik.

I samband med att LBC Frakt höll sin bolagsstämma under onsdagen 18 april delades årets hållbarhetspris ut. Priset delades denna gång av 15 företag som samtliga är kunder till LBC Frakt och som valt att satsa på helt elektrifierade transporter.

För LBC Frakt är hållbarhet en hjärtefråga och riktlinje för hela verksamheten. Sen 2019 har ett hållbarhetspris delats ut för att uppmärksamma delägare som satsat på och investerat i miljövänlig teknik. I år går priset till kunder som genom sina val av transporter gjort detsamma.

I motiveringen till vinnarna står det bland annat:

Genom att välja transporter som är helt elektrifierade har de visat på engagemang, ett stort miljömedvetande och en vilja att vara föregångare i den nödvändiga omställningen mot en mer hållbar transportsektor. Vi uppskattar deras beslut och hoppas att det inspirerar andra att följa deras exempel och sträva mot en grönare framtid.

Samtliga vinnare är:
Karlstad Energi AB
Karlstad Kommun
Skanska väg och anläggning Väst
NCC Industri Värmland
Region Värmland
Billerud Sweden AB
ArcelorMittal BE Group SSC AB
Stora Enso Forest Sweden AB
Stora Enso Logistics AB
Stora Enso Skoghalls Bruk
Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Bevego Byggplåt & Ventilation AB
Tamro AB
Carlsberg Supply Company Sverige AB
Postnord TPL AB

För mer information om LBC Frakts hållbarhetspris och verksamhet kontakta Lars Reinholdsson på 054–688 521 eller lars.reinholdsson@lbcfrakt.com