Vi har hållbara drivmedelslösningar för framtiden. I Karlstad och Kil säljer vi drivmedel på stationer som är anpassade för såväl tung trafik som personbil. Vi är delägare i TRB vilket gör att våra kort fungerar på drygt 120 platser över nästan hela Sverige.

I Karlstad säljer vi

  • DieselMix – En reduktionspliktsdiesel.
  • ED95 – Ett drivmedel som tillverkas av etanol för tunga fordon. Co2-reduktionen är 96% på detta drivmedel.
  • AdBlue – Ett additiv som används av fordon med avgasreningssystem med SCR-teknik. AdBlue omvandlar skadliga kväveoxider till ofarligt kväve och vattenånga.

I Kil säljer vi

  • DieselMix – En reduktionspliktsdiesel.

 

Här kan du se stationsnätverket.

Kortansökan

För att kunna tanka på våra stationer behöver du ett tankkort utfärdat av LBC Frakt.

Ladda ner din ansökan här:

Apptanka

Tanka med vår app. Ett säkrare och enklare alternativ till kort. Du får all information samlad i appen, stationsnätet, vägbeskrivning och kvitton.

Ladda ner vår manual för apptankning här: