Hos LBC Frakt kan både privatpersoner och företag köpa sand, grus, jord och bergmaterial. De tas fram i våra egna täkter och levereras dit du vill i hela lass eller storsäckar. Vi hyr även ut flak eller container.  Vill du, som privatperson, beställa material eller hyra container kan du göra det direkt i webbutiken grusdirekt.nu.

Naturmaterial som grus och sand grävs oftast fram ur rullstensåsar. Bergmaterial å andra sidan sprängs loss från bergtäkter och krossas till olika sorter beroende på användningsområde. Eftersom kanterna på de krossade stenarna är skarpa ligger materialet stilla efter packning och rullar inte iväg.

Storleken på materialet kallas ”fraktion” och anges i millimeter. Om det står 0/8 betyder det att 95 % eller mer av materialet består av stenar och korn som är mindre än 8 mm. Om det står 16/32 betyder det att stenarna är mellan 16 till 32 mm stora och att materialet inte innehåller några småkorn.

Vad och hur mycket?

Om du är osäker på vilket material du behöver eller hur mycket så ring oss på 054-688 502 och berätta vad du vill göra. Då får du förslag på lämpligt material och prisuppgifter.

Stenmjöl

Stenmjöl är ett fint krossat material som bland annat används till plattläggning och fogning och för att göra ytor hårda, till exempel kör- och gångbanor. Det kan också användas till paddockar, träningsbanor och idrottsanläggningar.

Bergkross

Bergkross har olika benämningar beroende på storlek och användningsområde, till exempel slitlager, bärlager eller förstärkningslager. I bergkross blandas större fraktioner med finkrossat material.

Makadam

Makadam används ofta till väganläggningar eftersom det inte innehåller några småkorn och är dränerande. Det står bra emot frost och tjäle. Beroende på storleksintervall kan makadam användas till halkbekämpning såväl som husbyggen.

LBC Frakt

Sand & grus

Sand och grus används till halkbekämpning men också till mursand (finbruk) och gjutgrus (grövre bruk). Eftersom naturgrus är en ändlig produkt som tas ur rullstensåsar finns en anmodan från Länsstyrelsen att vi som grusförsäljare ska erbjuda alternativa material. Det kan vara bra att veta att det tillkommer en naturgrusskatt på allt grusmaterial.

LBC Frakt

Jordprodukter

När du ska anlägga gräsmattor eller göra omfattande trädgårdsarbeten har vi på LBC Frakt ett brett sortiment av jord som kommer från egen tillverkning. Fråga oss gärna om anläggningsjord och olika trädgårdsprodukter.

LBC Frakt

Återvinningsfraktioner

LBC Frakt driver en anläggning för masshantering där vi sorterar ut fraktioner som kan återvinnas och användas i olika projekt. Vi kontrollerar dem noga och ser till att de inte innehåller föroreningar. Tillgången av fraktioner varierar mellan säsong och är projektstyrt, så kontakta oss när du behöver massor till ditt projekt.

LBC Frakt

Halkbekämpningsprodukter

På LBC Frakt används i huvudsak makadam till halkbekämping eftersom det kan återvinnas och ger bättre fäste vid halka. I sortimentet finns också andra halkbekämpningsalternativ som salt, sand, grus och olika blandingar av dessa material.