LBC Frakt har lösningar för alla slags transporter

Vad du än vill frakta, vart du än vill frakta det. LBC Frakt har daglig kretstrafik från Bengtsfors i söder till Långflon i norr och daglig fjärrtrafik till landets största knutpunkter. Som delägare i OnRoad fraktar vi gods till Sveriges alla hörn och löser smidigt transporter till Norge.

Fjärrtrafik

LBC Frakt är en stor aktör på den svenska fjärrmarknaden med daglig trafik på Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Halmstad. På de här linjerna får du kostnadseffektiva och säkra transporter oavsett om du har gods ut från Värmland eller hem. Har du partilaster som ska någon annanstans i Sverige löser vi naturligtvis även det.

I fjärrflottan finns förutom vanliga långtradare även truckbilar och spannmålsbilar. Truckbilarna har en påhängstruck som gör att chauffören själv kan sköta lastning och lossning, ett utmärkt alternativ då avsändaren eller mottagaren inte har tillgång till egen truck. Spannmålsbilarna har tippmöjligheter vilket underlättar transporter av foder och sädesslag.

Distribution

LBC Frakts kretstrafik täcker hela Värmland och Norra Dalsland och inkluderar givetvis både utkörning och inhämtning. Vi har en hög turtäthet med daglig trafik till i stort sett alla orter. Som kund kan du på ett enkelt sätt omexpediera ditt gods på LBC Frakts terminal så sköter vi leveransen till kund.

OnRoad

Som delägare i nätverket OnRoad kan LBC Frakt lösa alla slags transporter inom Sverige, från minsta paket upp till fulla ekipage. Alla OnRoads partners och underleverantörer är specialister i just sitt geografiska område och tillsammans distribuerar vi gods i hela landet. Du kan läsa mer om OnRoad på onroad.se

Terminal, lager och kontor

Vad du än vill lagra eller omexpediera kan LBC Frakt ta hand om det på rätt sätt. I samband med transportuppdrag finns det även möjlighet att hyra både kontorslokal och yta i våra terminaler.

Specialtransporter

Långt, tungt eller brett? Det är inget som avskräcker oss på LBC Frakt. Våra duktiga åkare har lång och gedigen erfarenhet av bredtransporter och kör ditt gods säkert och tryggt över hela Norden. I fordonsflottan finns en mängd olika fordonstyper för alla slags behov och vi ser alltid till att komma med rätt utrustning för uppdraget.

Bulk

LBC Frakt är ett av Mellansveriges största bulkåkeri och har 17 ekipage som transporterar allt från pellets och kalk till sand och cement. På daglig basis ser vi till att stora delar av den inhemska basindustrin förses med material till sin produktion. Med ett antal Norgeanpassade fordon kan vi även ta hand om bulktransporter till det västra grannlandet.

Norgetransporter

På LBC Frakt kör vi dagligen mellan Sverige och Norge med gods som papper, plåt och fallande material. Våra fordon är Norgeanpassade och utöver själva frakten hjälper vi till med den pappershantering som krävs vid export och import.

Flis & biobränsle

De flitigt använda flisbilarna i LBC Frakts flotta transporterar årligen enorma mängder flis till pappersindustrin, bränsle till värmepannor och torv till jordtillverkning. En flisbil är användbar till mycket och kan mycket möjligt lösa dina transportbehov. Ring oss gärna så berättar vi mer.