Många byggen är på gång! Här vid Kasernhöjden intill Infanterigatan ska det byggas 302 hyresrätter och LBC Frakt är entreprenör åt Axeda som har huvudansvar för markarbetet.

Just nu är en bil på plats och fraktar bort schaktmassor. Den körs av Niclas Löwenhamn från Pallins Åkeri som också tagit bilden. När sprängningarna kommer igång ska fler bilar sättas i arbete.

Eftersom platsen är ett gammalt militärområde är en del av jorden förorenad och fraktas därför till Älvenäs industrideponi. De rena massorna används å andra sidan till nya markarbeten, som skogsvägar runtom i Värmland.