Som ledande logistikaktör i Värmland fortsätter LBC Frakt öka sina marknadsandelar både på den lokala och nationella marknaden. Framför allt har ett gediget hållbarhetsarbete legat bakom framgångarna.

– Vi ser ingen avmattning utan räknar med att stärka vår position på marknaden även fortsättningsvis. Det är också tydligt att vårt hållbarhetsarbete har burit frukt, flera kunder anger just det som ett huvudargument till varför de gör affärer med oss. Det är glädjande, inte bara för oss utan för hela branschen, att hållbarhet är en viktig faktor, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt i Värmland AB.

LBC Frakt har två huvudsakliga verksamhetsområden – logistik samt bygg, anläggning och miljö. Båda områdena har en stark tillväxt, när det gäller logistik har LBC Frakt ökat inom samtliga segment. I det andra verksamhetsområdet är det främst inom anläggning och material där LBC Frakt har tagit betydande marknadsandelar.

Första gången LBC Frakt i Värmland AB nådde en omsättning på 500 miljoner var 2018, en nivå där bolaget har legat stadigt på fram till 2021 där det alltså blev en rejäl ökning och upp över 600 miljoner kronor.

 

För mer information:

Kontakta Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt i Värmland AB

054 – 688 521, lars.reinholdsson@lbcfrakt.com