LBC Frakts bergtäkt i Alster, Karlstad, har sedan starten 2010 växt till att bli Värmlands största. Målet är också att det ska bli den mest hållbara.
– Att minska vårt Co2-avtryck även i den produktionen är viktig för vår totala hållbarhetsresa, säger Lars Reinholdsson, vd för LBC Frakt i Värmland AB.

Under 2021, som var ett toppår för Bergtäkten i Alster, sprängdes omkring 400 000 ton berg ut. Vilket också är gränsen för vad som kan utvinnas ur berget under ett år. Utöver det kommer även material från LBC Recycling och täkten i Trossnäs, vilket innebar totala volymer på över 600 000 ton förra året.

En normal vecka med full produktion i Alster sysselsätter tio personer som är delaktiga i framställning alla olika typer av material från täkten.

– Då har vi tre personer uppe på berget som jobbar med avtäckning och borrning. Det är viktigt att få berget helt rent innan vi borrar och spränger för att inte få ner orenheter i det färdiga materialet. Utöver det är det 6–7 personer som jobbar med skutknackning, krossning, sortering och utlastning, berättar David Simonsson som är platschef i Alster.

Hållbarhets utveckling i fokus

Han jobbar själv ute i produktionen, men ansvarar också för att alla viktiga säkerhetsrutiner följs i alla led.

– Det blir ett väldigt varierande arbete, eftersom det är många olika led i produktionen.

Precis som i LBC Frakts övriga verksamhet är hållbarhetsfrågan viktig för verksamheten i Alster.

– Materialet krossas i tre olika steg, där har vi redan elektrifierat det sista steget och vi planerar för att elektrifiera steg två under 2023. Vårt sorteringsverk som tidigare drevs av fossila bränslen är också elektrifierat. Utöver det så bygger vi tillsammans med Laddbolaget i Värmland AB en laddpark med både snabb- och långsamladdning där fokus är fordon för tung trafik. Men det ska gå att ladda alla typer av bilar. Tack vare det planerar vi för att elektrifiera vissa maskintyper när tekniken finns på marknaden, säger Lars Reinholdsson.

Effektivisering av transporter

David Simonsson märker av hållbarhetsarbetet i det dagliga arbetet.

– Eftersom vi har LBC Recycling ”vägg i vägg” så kan vi samköra vissa delar, som till exempel vågar och utlastning. En väldigt viktig del i hållbarhetsresan är att effektivisera transporter och det kan vi göra genom att samköra våra verksamheter och genom nära dialoger med våra kunder, säger han.

Fredrik Wall, Göran Lundell, Joachim Lönnholm och Mattias Halvarsson är fyra av LBC Frakts medarbetare i bergtäkten.