Information om lastning av material på Gjutaregatan i Kil lördag och söndag 10-11 september mellan kl 8-17.

LBC Frakt har bett om dispens från villkoren kring utlastning av järnvägsvagnar i centrala Kil. Kommunen har godkänt ansökan. Vid lastning av tågen kan ljudnivån, beroende på vindförhållanden, upplevas som besvärande.

Orsaken till åtgärden är förstärkningsarbete på sträckan Kil – Torsby.

Hoppas att ni har förståelse för varför vi bullrar lite extra under helgen.