Information om lastning av material på Gjutaregatan i Kil lördag och söndag den 12-13 juni mellan 8-17.
LBC Frakt har bett om dispens från villkoren kring utlastning av järnvägsvagnar i centrala Kil. Kommunen har godkänt ansökan. Vid lastning av tågen kan ljudnivån, beroende på vindförhållanden, upplevas som besvärande.
Orsaken till åtgärden är att man skall rusta upp delar av Frykstabanan under helgen 12-13 juni och behöver lasta upp ett antal tågset.
Hoppas att ni har förståelse för varför vi bullrar lite extra under kommande helg.