Information om lastning av material på Gjutaregatan i Kil lördag-söndag 15-16 april samt 22-23 april mellan kl 8-17.

LBC Frakt har bett om dispens från villkoren kring utlastning av järnvägsvagnar i centrala Kil. Kommunen har godkänt ansökan. Vid lastning av tågen kan ljudnivån, beroende på vindförhållanden, upplevas som besvärande.

Orsaken till åtgärden är förstärkningsarbete på sträckan Kil-Charlottenberg.

Hoppas ni har förståelse för varför vi bullrar lite extra under dessa två helger.