Under de senaste åren och inte minst nu i sommar har det varit ett stort fokus, både nationellt och inom EU, på hur klimatneutrala transporter ska se ut och genomföras. Därför har vi på LBC Frakt i Värmland AB tillsammans med TRB Sverige och övriga delägare, under våren och sommaren formulerat och undertecknat – TRB Klimatprotokoll. Målbilden är att vara Klimatneutrala 10 år före (2035) det nationella målet 2045.

Som ett första steg siktar vi på att reducera de fossila CO2-utsläppen med 70% till 2026 jämfört med 2010. Betydligt snabbare än det nationella målet som är 2030. För att sedan gå vidare och bli klimatneutrala redan 2035.

– TRBs delägarföretag har länge arbetat med miljöfrågor och har ambitioner att alltid ligga i framkant i hållbarhetsfrågorna. TRB Klimatprotokoll är ytterligare ett steg för TRB-gruppen att positionera sig på marknaden som hållbara och ansvarstagande transportföretag, säger Fredrik Landegren – VD & Drivmedelsansvariga TRB Sverige AB.

Hållbar transportnäring

– Alla i samhället behöver ta ett större ansvar för en hållbar framtid, även vi. Transportnäringen har en betydande klimatpåverkan och är i inne i sin största omställning i modern tid. Om vi ska klara av att ställa om och samtidigt hålla den goda kvalitet och höga prestanda som kunderna förväntar sig, då krävs det att olika aktörer samarbetar. Att delägarna inom TRB nu har enats om ett gemensamt mål och att tillsammans sträva mot en snabbare omställning kommer leda till fler hållbara affärer samtidigt som marknaden erbjuds mer klimatsmarta transporter. Tillsammans är vi starkare, säger Lars Reinholdsson, VD för LBC Frakt.

Hållbart klimatarbete

– Det är viktigt att TRB Klimatprotokoll går att genomföra på ett hållbart sätt. Därför har vi delat upp det i tre delar – Bilen, Bränslet och Beteendet. Allt för att kunna mäta och förbättra våra insatser för klimatet hela vägen mot att bli klimatneutrala 2035, säger Petra Brinkhoff – Hållbarhetsansvarig TRB Sverige AB.

Läs mer och följ vårt arbete mot en klimatneutral framtid på trbklimatprotokoll.se

Se vår presentationsfilm för TRB Klimatprotokoll här: https://trbklimatprotokoll.se/film/

 

För mer information, kontakta:

Lars Reinholdsson, VD LBC Frakt i Värmland AB, Tel. 070-631 15 00, lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

Fredrik Landegren, VD & Drivmedelsansvarig TRB Sverige, Tel. 033 -10 24 20, fredrik.landegren@trb.se