Sen i februari sköter LBC Frakt lagerverksamhet och transporter åt Södra Building Project som är en del av skogsindustrikoncernen Södra, Sveriges största skogsägarförening. Avtalet innebär att ta hand om mellanlagring i Värmland och transporter av olika slags trävaror runtom i Sverige.

Under många år har LBC Frakt haft en egen lagerenhet i Karlstad där det bedrivs lager- och 3PL-verksamhet. Inom lagret samsas många olika typer av gods tillhörande många olika slags kunder. Förutom plocklagret finns möjlighet till både korttidshyra och långtidshyra, och dessutom är lagret spåranslutet vilket ger möjlighet till omlastning från järnväg till lastbil.

Möjligheten att erbjuda lagerhantering i kombination med transporter var en av anledningarna till att Södra Building Project tecknade avtal med LBC Frakt i februari. Som exempel kan LBC Frakt på ett smidigt sätt köra virke från Norrlandskusten ner till lagret i Karlstad och sen vidare för ytterligare bearbetning eller leverans direkt ut till slutkund. En annan anledning är LBC Frakts strävan att successivt ställa om fordonsflottan och ta en ledande roll i den gröna omställningen av transport- och logistikbranschen.

Södra Building Project har följt vårt arbete med hållbarhet, och det är en lika viktig parameter för dem som för oss. Det har gjort att vi verkligen funnit varandra i det här partnerskapet, säger Lennart Karlsson som ansvarar för lagerverksamheten på LBC Frakt.

Södra Building Project har stor fördel av LBC Frakts breda kontaktnät då många av transporterna gäller dellaster som transporteras mellan olika förädlingsanläggningar och slutkunder runtom i Sverige.

För oss är en viktig del i hållbarhet att köra så få mil som möjligt med så mycket last som möjligt. Vi är effektiva och tillsammans med våra samarbetspartner runt om i Sverige ser vi till att fylla upp lasterna för det vinner alla på, inte minst miljön, säger Lennart Karlsson.

För mer information om LBC Frakts tjänster och erbjudande kontakta Lennart Karlsson på 054–688 510 eller lennart.karlsson@lbcfrakt.com

Illustration: Södra Building Project