Ragn-Sells Treatment & Detox har över tid haft avtal med Stora Enso, Skoghalls bruk gällande hantering av samtliga restfraktioner. Nu är det klart att LBC Frakt kliver in för att ta hand som alla transporttjänster kopplat till detta, då som underleverantör till Ragn-Sells.

– Det är ett viktigt åtagande för oss och vi kommer ha ett stort antal bilar och maskiner kopplade till detta avtal. För oss är det också en möjlighet till synergier utifrån våra befintliga avtal kopplat till Stora Enso som är vår i särklass största kund, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt.

– Vi har redan kommit i gång och vi är jättenöjda med uppstarten. Det fanns en teamkänsla redan från början. LBC Frakt är tydliga med sitt miljötänk och hållbarhetsarbete, vi delar samma idéer och visioner när det kommer till miljöfrågor. Det är en viktig del i samarbetet, säger Theres Olofsson, avdelningschef Värmland hos Ragn-Sells Treatment & Detox.

Etablerat samarbete med Ragn-Sells

LBC Frakt har tidigare även framgångsrikt samarbete med Ragn-Sells Recycling vilket underlättade i kontakten med Ragn-Sells Treatment & Detox. Det finns dessutom gemensamma beröringspunkter på Stora Enso, Skoghall. Exempelvis gällande de interna transporterna, ett brett uppdrag som LBC Frakt har hanterat sedan 18 månader tillbaka.

Fler uppdrag för Stora Enso

Utöver det finns det redan ett stort antal uppdrag för LBC Frakt kopplat till Stora Enso:

  • Ett nationellt ansvar för pelletstransporter från flera olika produktionsanläggningar.
  • Distribution av husdelar från CLT-fabriken i Grums till närområdet samt till den norska marknaden. Transporter som kräver speciell kompetens med tanke på att det är breda och långa delar.
  • Distribution av färdiga produkter till Stora Ensos kunder i Sverige. Transporterna går främst från Skoghall, Vänerterminalen i Karlstad, Forshaga samt Fors.
  • Samarbeten med ett antal sågverk gällande transporter av stora volymer av träflis till Stora Enso, Skoghall.
  • Pendeltrafik som går ut på att fem bilar förflyttar pappersrullar från Skoghall till Vänerterminalen och Stora Enso Forshaga. Ett känsligt transportuppdrag eftersom dessa fordon är en viktig del av produktionsprocessen.

 

För mer information:

Lars Reinholdsson, VD, LBC Frakt i Värmland AB

054 – 688 521, lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

 

Theres Olofsson, avdelningschef Värmland, Ragn-Sells Treatment & Detox

010 – 723 25 03, theres.olofsson@ragnsells.com