LBC Frakt gör många arbeten för NRC Group runtom i Karlstad, bland annat markarbete för Stockfallets nya skola. Den som har koll på alla bilar och arbeten är platschefen Felicia Holmsten från NRC.

Berätta, när började arbetet och var i processen befinner ni er just nu?
– Arbetet startade i mitten av september med stubbfräsning av området sen avtäckning. Då kom LBC in i bilden och den första tiden med avtäckning hade vi 10-13 bilar på plats som körde tippmassor. Nu håller vi på med grund- och VA-arbeten samtidigt som vi fortsätter att spränga och lasta ut berg. Just nu är det 6 bilar som kör bort berg och kommer in med material till grund och VA.

Är materialet tillverkat av samma berg som sprängs bort?
– Ja, delar av det. Allt berg som inte återanvänds inom området körs till LBC:s bergtäkt i Alster och krossas, och sen kommer delar av materialet tillbaka till oss.

När kan ni börja med själva byggnaderna?
– Grundarbetet är redan igång. Det sker flera arbeten parallellt på området just nu och en tid framåt, både grundarbeten, VA-arbeten och bergschakt.

Hur många hus rör det sig om?
– Det blir en stor skolbyggnad på två våningar och en fullstor idrottshall, förråd och miljöhus.

Har ni stött på några utmaningar eller flyter allt på?
– Området är på 30 000 m² och en hel del av det är naturmark som ska bevaras, så det blir lite av en utmaning att göra lekmiljöer för barnen bland träden som ska stå kvar. Det har också varit en press att hålla tidsplanen för det finns 50% mer berg på platsen än beräknat, så det är mycket sprängning. En stor utmaning vid avtäckningen i höstas var när det kom väldigt mycket regn. Då var våra massor mycket blöta och under en kort period hade tippen svårt att ta emot massorna.

Och när ska allt vara klart?
– Vi ska lämna över till beställaren hösten 2023.

Stockfallets skola ska bli en F6-skola med plats för 350 elever. LBC Frakt beräknas ha bilar på plats i varierande omfattning under hela arbetets gång. Den som vill veta mer om skolan och se illustrationer av de färdiga byggnaderna kan kika in här.