LBC Frakt är en av deltagarna i det nationella forskningsprojektet REEL som undersöker hur Sverige kan accelerera övergången till elektrifierade, utsläppsfria transporter. Forskarna har undersökt ett 70-tal olika regionala logistikflöden och nu kommer sammanställningen.

Den överskådliga och lättlästa rapporten visar hur LBC Frakt och branschkollegorna Dagab, Falkenklev logistik, GLC, Jula Logistics, Martin & Servera, Ragn-Sells, Scania transportlaboratorium och Wibax har hittat lösningar för att elektrifiera olika transportkedjor.

Studien har genomförts av CLOSER vid Lindholmen Science Park och tar upp olika aspekter av elektrifieringsprocessen som kostnader, utnyttjande av laddstationer och policys inom elektrifierad logistik. Målet med projektet är att se hur elektrifiering av regionala vägtransporter kan minska CO2-utsläpp, buller, partiklar och gasutsläpp.

Två av de främsta utmaningarna är själva laddinfrastrukturen och hur man får till flöden där lastbilarna används så effektivt som möjligt. Det gäller att hitta tid och plats för laddning utan att resten av logistikkedjan störs. För LBC Frakts del tar rapporten bland annat upp betydelsen av dotterbolaget Laddbolaget och bygget av laddstationen vid Bråtebäcken utanför Karlstad.

Genom REEL har olika elektrifierade logistiksystem skapats och testats och därmed har man fått värdefull kunskap om hur systemen fungerar, hur de bör designas för att passa eldriftens behov och hur kostnadseffektiva de kan vara. Rapporten är mycket intressant läsning för alla som vill veta mer om nutida och framtida transportlösningar.

Här finns rapporten i sin helhet inklusive QR-koder till filmer om deltagarna.

Här finns mer information om CLOSER och REEL-projektet.

REEL erhåller medfinansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova.