Den 1 januari 2024 tog kommunerna över insamlingsansvaret för hushållens förpackningar från producenterna. Under 2023 gick samtliga värmländska kommuner samt Degerfors, Karlskoga och Åmål ut i en gemensam upphandling som gällde transport av insamlat material från återvinningsstationerna till kommunernas omlastningsplatser. LBC Frakt vann upphandlingen och har nu inlett arbetet.

Det är en stor affär som omfattar 219 återvinningsstationer som tillsammans har närmare 1700 containrar. En del av dessa behöver tömmas en gång i veckan, andra upp till fyra gånger i veckan. Plasten, papperet, glaset och metallen körs till omlastningsplatser som är upphandlade av kommunerna. Där fylls det på med material från andra insamlingsplatser – som återvinningsrum i bostad- och hyresrättsföreningar – innan allt transporteras till återvinning.

Uppdraget är något komplicerat då ett fordon som exempelvis hämtar upp glas oftast besöker flera olika återvinningsstationer i flera kommuner under en och samma tur, men varje kommun ska bara betala för det material som hämtas i just deras återvinningsstationer. LBC Frakts lösning var en av anledningarna till att man vann upphandlingen.

Vi har ett systemstöd där vi kan hämta data från varenda container som vikt, volym och var den befinner sig. Även om vi kör en slinga genom 6–7 kommuner kan vi rapportera exakt vad som fanns i vilken container och på vilken gata. Vi rapporterar denna data till respektive kommun som sen redovisar det till Naturvårdsverket, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt.

Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år. Fordonsflottan kommer att kompletteras och justeras, och för att täcka in hela uppsamlingsområdet har LBC Frakt tecknat kontrakt med nya underleverantörer som LBC Wetab och Närkefrakt, ett sätt att öka utnyttjandegraden av befintliga resurser.

Det är roligt att vi har lyckats hitta ett upplägg för logistiken och ett IT-verktyg som tilltalar de värmländska kommunerna och stödjer dem i deras nya roll som huvudman för förpackningsinsamlingen. Vi är mycket glada för det här nya samarbetet, avslutar Lars Reinholdsson.