Bränslen med lägre koldioxidavtryck ska hjälpa LBC Frakt att bli ett mer hållbart logistikföretag. På Örsholmen i Karlstad byggs just nu en helt ny drivsmedelsanläggning för fossilfria bränslen som HVO och etanol. HVO är en förkortning för ”Hydrogenated Vegetable Oil” vilket betyder vätebehandlad vegetabilisk olja. Det är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle som kan blandas med vanlig diesel och på så sätt minska koldioxidutsläppen. HVO kan också användas helt på egen hand men då behöver motorn i fordonet vara specialanpassad.

Som en av flera åtgärder för att minska sitt klimatavtryck har LBC Frakt även tagit fram en ny sorts reduktionsdiesel med lägre koldioxidutsläpp. Det har skett tillsammans med det delägda kunskapsföretaget TRB. Dagens lagstadgade nivån för reduktionsdiesel är minst 21% inblandning av fossilfria produkter, men LBC Frakt har hela 35% i sitt nya bränsle.

Lars Reinholdsson som är VD på LBC Frakt kommenterar investeringen med:
”Vår verksamhet är viktig för samhället men i och att transporter har en stor miljöbelastning behöver vi se över de drivmedel vi använder. Den här nya drivmedelsanläggningen är ett sätt för oss att ta ansvar för vad vi släpper ut”.

Utvecklingen inom området går snabbt och på nästan årlig basis skärps lagstiftningen. På sikt ska alltfler fordon inom LBC Frakts flotta att gå över till HVO, biogas och framförallt etanol.