Ett åttavåningshus med hyreslägenheter och förskola ska byggas i Tullholmsviken, Karlstad. LBC Frakt ska transportera bort schaktmassor och leverera material till mark- och grundarbeten.

Projektet heter Bageriet 2 och ska uppföras på tomten mellan Balders nya flerbostadshus och den byggnad som tidigare var Konsum Värmlands bageri.

Byggnaden kommer att ha åttavåningar och källarplan. De två nedersta våningarna blir förskola med sex avdelningar och resterande våningar kommer att rymma sextio hyreslägenheter, som ägs av KBAB.

Transporter och leveranser

Det är Skandinaviska Markgruppen, SMG, som ansvarar för projektets mark- och grundarbeten.  LBC frakt är underleverantör till SMG och kommer att transportera bort schaktmassor och leverera material ifrån bergtäkten i Bråtebäcken.

LBC Frakts transporter och leveranser av material är kopplade till SMGs arbete, som sker under etapp ett och vid anläggning av utemiljön för både förskolan och hyreslägenheterna.

Etapp ett påbörjas i början av april 2024 och kommer att pågå till maj/juni. Arbetet med utemiljöerna startar 2025.

För mer information om LBC Frakts transporter och leveranser till Bageriet 2 kontakta Britt Gustafsson på 054-688507 eller britt.gustafsson@lbcfrakt.com

Illustration: Mondo arkitekter