Idag den 1 sep börjar två av våra lastbilar att transportera drycker från Carlsbergs bryggeri i Falkenberg till restauranger, livsmedelsbutiker och Systembolagen i Värmland.

På väg söderut kommer bilarna ha med sig annat gods, i form av papper från Billerud Korsnäs eller plåt från Arcelor BE, som levereras till olika platser mellan Göteborg och Helsingborg.

Lastbilarna körs på 70% reduktionspliktsdiesel och kommer gå dagligen ner till Falkenberg. När gränshandeln öppnar upp igen förväntas volymen att öka och det kan komma att bli aktuellt med ytterligare en bil.