För att utnyttja befintliga ytor mer effektivt och sänka kostnaderna kommer Pågen och LBC Frakt nu att prova ett nytt upplägg där Pågen hyr delar av terminalytan vissa timmar under dygnet.

Det här är ett nytt grepp för båda parter där Pågen hyr delar av terminalen mellan kl. 04–08 för att sköta sina transporter med sin personal innan LBC Frakts medarbetare tar över och fortsätter den dagliga verksamheten i LBC Frakts regi. Samtidigt kommer Pågen att hyra kontor, en del returytor och nyttja vissa dagliga LBC Frakt transporter till värmländska orter där det blir mer kostnadseffektivt och miljövänligt att samköra.

Det gäller att våga utmana sig själv och sin egen organisation att tänka i nya lösningar som gynnar både våra kunder, oss och vår omgivning. Vanligen tänker vi mycket i transporter och logistiklösningar på väg, i detta fall tänker vi att terminalen kan användas på flera sätt. I stället för att Pågen ska hitta en ny egen lokal som står tom stora delar av dagen så hittar vi en gemensam lösning som är kostnadseffektiv för båda, säger Anders Lööf – logistikchef på LBC Frakt.

Upplägget är möjligt eftersom olika slags gods kommer till terminalen vid olika tidpunkter. En annan fördel för Pågen är att om behov plötsligt uppstår av fler eller utökade transporter så kan LBC Frakt snabbt hjälpa till i och med att man befinner sig på samma plats.

För mer information kontakta Anders Lööf på 054 – 688 506 eller anders.loof@lbcfrakt.com