Karlstadbaserade RZ ZamPart har nu tecknat avtal med LBC Frakt för godstransporter till Göteborg och Katrineholm med biogas och HVO100 som drivmedel.

RZ ZamPart ingår i en koncern med mekaniska verkstäder som är specialiserade på olika typer av konstruktion, prototyper och tillverkning. Produkterna används av världsledande företag inom bland annat fordons- och verkstadsindustrin.

Avtalet med LBC Frakt innebär att gods från RZ ZamPart i Karlstad lastas med transporterna som går på de dagliga sträckorna Karlstad-Falkenberg och Karlstad-Norrköping och levereras till mottagare i Göteborg respektive Katrineholm. Samtidigt hämtas gods upp för att fraktas till RZ ZamPart för vidare bearbetning.

RZ ZamPart har fått ratingen guld av EcoVadis och hållbarhet är mycket viktigt för dem och deras kunder. Vi är glada över att kunna stötta dem och tillsammans sträva mot att minska koldioxidutsläppen längs de svenska vägarna, säger Anders Lööf – logistikchef på LBC Frakt.

För mer information kontakta Anders Lööf på 054 – 688 506 eller anders.loof@lbcfrakt.com