För att kunna fortsätta vara en stark aktör på logistikmarknaden behöver LBC Frakt vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att våra medarbetare ska trivas på arbetsplatsen och att unga talangfulla personer ska söka sig till branschen. Då gäller det att vara socialt hållbar och bryta förlegade branschnormer.

2017 gick LBC Frakt med i Genusakademin som är skapad av Region Värmland och Karlstads universitet. Där får företag utveckla sin förmåga att använda mångfald och jämställdhet som verktyg för innovation och affärsfördelar. Det är oerhört viktigt, inte minst eftersom de unga framtida medarbetarna förväntar sig en arbetsplats där kompetens, mångfald och jämlikhet är grundpelare i verksamheten.

Tack vare medlemskapet i Genusakademin har LBC Frakt fått kunskap och verktyg för att identifiera utvecklingspotential i arbetsklimatet. Det har lett till att en ny värdegrund tagits fram under 2020 som alla – från styrelse till åkare och medarbetare på kontoret – använder sig av. Genom att jobba med normativa frågeställningar skapar vi diskussion och sprider kunskap. Det i sin tur leder till ett bra företagsklimat.