Vår VD Lars har blivit intervjuad av Transportnet om karriären i allmänhet och LBC Frakt i synnerhet. I intervjun tas bland annat jobbet med värdegrunden upp och hur viktigt det är med stolta medarbetare. Det handlar också om de investeringar som gjorts för att på sikt bli helt fossilfria och utmaningarna som väntar när fler fordon kommer gå på el.

Här kan du läsa intervjun.