Nu är Värmlands första laddpark – vid LBC Frakts bergtäkt i Bråtebäcken – med snabbladdare för tunga transporter invig. Ett resultat av ett samarbete mellan LBC Frakt i Värmland, OK Värmland och Karlstads Energi som tillsammans bildat Laddbolaget AB. I första etappen kommer bolaget bygga åtta laddparker, strategiskt placerade för den värmländska tunga godstrafiken.
– En milstolpe för utvecklingen av hållbara transporter i Värmland säger Lars Reinholdsson, vd för både Laddbolaget AB och LBC Frakt i Värmland AB.

Den 8 september invigdes Laddbolagets laddpark i Bråtebäcken.

Bred användning av elektrifierade fordin krävs

Transportsektorn står för nästan en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Samtidigt lämnar tre fjärdedelar av det gods som transporteras inrikes med lastbil aldrig det län där transporten startar.

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och en omställning inom transport- och logistikbranschen är avgörande för att nå dit. Denna övergång kommer att kräva en bred användning av elektrifierade fordon.

Laddbolagets mål är att underlätta omställningen genom att etablera en infrastruktur av snabbladdare för tunga transporter. Laddparken i Bråtebäcken är den första av totalt åtta som är planerade att byggas under hösten. Varje laddpunkt kommer ha en kapacitet på minst 360 kW kontinuerlig effekt.

Bidrag från Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Satsningen är möjliggjord tack vare ett bidrag på 27 miljoner kronor från Energimyndigheten och Naturvårdsverket, den tredje största beviljade summan i hela landet. Även samarbetet som skapats mellan ägarföretagen i Laddbolaget AB, de värmländska kommunerna och Länsstyrelsen har varit avgörande.

Att nya former av samarbete är en framgångsfaktor underströks också av Värmlands läns landshövding Georg Andrén, ordförande i Karlstads kommun Linda Larsson och Erik Evestam, ordförande för Regionala Utvecklingsnämnden, som alla talade under invigningen.

 

Om Laddbolaget

Laddbolaget AB bildades 2022 och bolagets mål är att bygga upp en infrastruktur av snabbladdare för tunga transporter i Värmland och därmed främja övergången till elektrifierade fordon. Läs mer på www.laddbolaget.se 

Kontakt
För mer information kontakta Laddbolagets vd Lars Reinholdsson, lars.reinholdsson@lbcfrakt.com, mobil nr 0706 311 500