LBC Frakt är en av deltagarna i ett stort forskningsprojekt tillsammans med skogsindustrin för att ställa om vägtransporter från fossila till elektrifierade transporter. I ett samarbete mellan Skogforsk, Scania, fem skogsbolag, forskningsaktörer, flera transport- och teknikföretag samt Vinnova satsas det 155 miljoner kronor i projektet TREE, ’Transistion to efficient, electrified forestry transport’.

-Navet för vår del i projektet är Stora Enso Skoghall där vi kommer elektrifiera fordon för flis, färdiga produkter samt återvinning. För att möjliggöra detta bygger vårt dotterbolag Laddbolaget 4 stycken snabbladdare i anslutning till Stora Enso Skoghall, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt i Värmland.

Projektet kommer pågå under 3 år och koordineras av Skogforsk.

-Hela projekt är en viktig del av LBC Frakts omställningsresa och vi vill tacka Vinnova för förtroendet och samtidigt gratulera hela projektet, säger Reinholdsson.

För mer information, besök projektsidan för TREE på skogforsk.se

 

Kontakt: Lars Reinholdsson, VD, LBC Frakt i Värmland AB, 070-631 15 00, lars.reinholdsson@lbcfrakt.com