Pressmeddelande 2023-02-03

Nu finns LBC Frakts tredje helt eldrivna tunga lastbil på plats. Det handlar om en anläggningsbil med en kapacitet för att hantera hela 74 ton i totalvikt. Bilen – Scania 40p – är den senaste i utvecklingen av elektriska lastbilar och en del av projektet Scania Pilot Partner.

Investeringen är en viktig del av LBC Frakts pågående – och fortsatta – omställningsarbete med sikte på 2030. Om Sverige ska klara av att bli en av världens första fossilfria nationer och för att nå klimatmålen i Agenda 2030 behöver transport- och logistikbranschen vara en del av lösningen.

– Vi kommer att se ett stort antal nya helt eldriva fordon i vår fordonsflotta under 2023 och 2024. Det finns starka drivkrafter och krav från våra kunder att gå mot fossilfria lösningar och det finns en stor omställningsvilja i den värmländska industrin, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt i Värmland AB.

Den nya anläggningsbilen från Scania är en stor investering, men har varit möjlig tack vare ett konstruktivt samarbete mellan LBC Frakt, Region Värmland, Skanska och Scania.

– Det är ett bra exempel på hur viktigt tuff kravställning är för att accelerera omställningsarbetet i vår bransch. Regionen ställde krav på sina leverantörer i samband med ombyggnationen av centralsjukhuset. Där kunde vi tillsammans med Skanska svara upp tack vare Scanias utvecklingsarbete av elektrifierade fordon. En positiv kedjeeffekt helt enkelt, säger Reinholdsson.

– Det här är ett av de största projekten i Värmland på lång tid. För oss är det roligt att visa att det går att elektrifiera tunga anläggningstransporter som resulterar i minskade utsläpp, mindre buller samt en bättre arbetsmiljö för våra förare och personal i projektet.

Sedan tidigare har LBC Frakt två elektrifierade tunga fordon i sin flotta. Det handlar om en lastväxlare som används i samarbete med Ragn-Sells samt en lastbil som används i samarbete med Bevego.

 

För mer information, kontakta:

Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt i Värmland AB
070 631 15 00, lars.reinholdsson@lbcfrakt.com