Nu är det klart att LBC Frakt kommer ansvara för all DSV:s distribution inom Värmland. I samband med det läggs DSV:s terminal på Stormgatan ned och verksamheten flyttar till LBC Frakts terminal på Lovartsgatan. Terminalen kommer byggas ut och på sikt ska LBC Frakt utöka fordonsflottan och anställa fler förare.

Det är en stor distributionsaffär som rullar i gång under våren. Sen tidigare har LBC Frakt utfört transporter åt DSV och har haft fem lastbilar som lastat och lossat gods på DSV:s terminal. Nu kommer båda parter dra stor nytta av synergieffekterna som blir när DSV tecknat avtal med LBC Frakt och hela verksamheten flyttas till LBC Frakts terminal. Faktum är att alla LBC Frakts kunder gynnas.

Hela distributionstrafiken i Värmland kommer stärkas och bli mer tillgänglig. LBC Frakt kommer kunna erbjuda dagliga transporter till platser där vi tidigare haft trafik endast ett par gånger i veckan, samtidigt som fyllnadsgraden ökar. I stället för att lastbilar går halvtomma fylls de upp och det sammantagna miljö- och klimatavtrycket kommer minska, säger Anders Lööf som är logistikchef på LBC Frakt.

Att Värmland är ett stort landskap där det är lika långt mellan Karlstad och Långflon som Karlstad och Jönköping har spelat roll för affären, precis som den något spretiga geografin.

Vi och DSV har länge pratat om utmaningarna med de långa distributionslinjerna i Värmland. Med distributionen samlad under vårt tak blir det nu lättare att optimera våra bilar, det möjliggör till större del att hämta in gods som ska ut i Sverige och Europa, fortsätter Anders Lööf.

Partnerskapet kanske väcker frågor kring konkurrens, eftersom DSV och LBC Frakt till viss del vänder sig mot samma kunder. Men Anders Lööf försäkrar att den lokala förankringen och båda företagens engagemang kring hållbarhet gynnar alla.

På LBC Frakt liknar vi upplägget med busstrafik. Vi tillhandahåller linjer som alla som vill kan använda, och ju fler som åker med desto bättre service kan vi erbjuda. Det är en win-win-situation. Vi är mycket stolta över att DSV anförtror oss med ett så omfattande uppdrag och att vi tillsammans gör konkreta förbättringar för miljön.

LBC Frakt inledde transporterna åt DSV den 1 april 2024 och kommer under året successivt att ta över mer och mer av trafiken. Till att börja med kommer befintliga fordon att användas, fast på sikt räknar LBC Frakt med att den totala godsvolymen inom LBC Frakts distribution kommer att öka med 30%. Därför ska terminalen på Lovartsgatan byggas ut och fordonsflottan kommer kompletteras med fler lastbilar. Det innebär också att fler chaufförer ska anställas.

 

För mer information kontakta Anders Lööf på 054 – 688 506 eller anders.loof@lbcfrakt.com