Tre starka värmländska bolag inleder en gemensam satsning på hållbara transporter i Värmland. Totalt satsas drygt 22 miljoner kronor på sex snabbladdare för tunga transporter – strategiskt placerade i Arvika, Filipstad, Karlstad, Kristinehamn, Årjäng och Åmål.

Bakom det strategiska samarbetet står LBC Frakt i Värmland AB, Karlstads Energi AB samt OK Värmland Ekonomisk Förening. Tillsammans står de bakom bolaget Laddbolaget i Värmland AB som har beviljats ett stöd på 22,3 miljoner från Energimyndigheten. Pengar som ska finansiera byggnationen av modern infrastruktur av snabbladdare som kommer vara tillgängliga för eldrivna tunga transporter.

För att transport- och logistikbranschen ska klara av att ställa om till fossilfria transporter krävs en utbyggd och utvecklad infrastruktur för snabbladdare. Genom den här satsningen kommer fler kunna ta klivet mot att bygga upp en elektrisk flotta av lastbilar. Det innebär också att fler logistik- och transportbolag kommer att kunna erbjuda hållbara transporter till sina kunder. En efterfrågan som fortsätter att öka.

– Vår hållbarhetsstrategi har ett antal bärande delar, en viktig är elektrifiering av fordonsflottan. För att lyckas med detta behöver vi kunna ladda fordonen med förnybar el. Därför är den här satsningen på ett nätverk av snabbladdare för tung trafik viktigt och det är glädjande att vi är flera värmländska aktörer som gör det här tillsammans, säger Lars Reinholdsson, vd för LBC Frakt i Värmland AB.

Snabbladdarna i nätverket ska leverera förnyelsebar el och därför är Karlstads Energi AB en viktig partner i nätverket.

– En av Karlstads Energis prioriterade hållbarhetsfrågor är att bidra till minskad klimatpåverkan för både oss och våra kunder. Elektrifieringen av tunga transporter är en av de mest betydelsefulla åtgärderna i omställningen mot ett fossilfritt Värmland. Den här infrastruktursatsningen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Erik Kornfeld, vd för Karlstads Energi.

Varje laddstation i det nya nätverket kommer vara utplacerade med närhet till större vägsträckor och trafikflöden som skapar tillräcklig efterfrågan av snabbladdning. Två laddningspunkter kommer att finnas på respektive station och varje punkt kommer att leverera minst 350 kW i kontinuerlig effekt.

 

För mer information kontakta:

Stefan Sarnehed OK Värmland. 070-6640830

Erik Kornfeld Karlstads Energi. 070-0018803

Lars Reinholdsson LBC Frakt i Värmland 070-6311500