PRESSMEDDELANDE 21-02-17

Sveriges första laddhybridlastbil har kommit till Karlstad

Det är LBC Frakt i Värmland ABs delägaren Åkes fjärr och lokaltransport som köpt in Sveriges första laddhybridlastbil – en tystgående lastbil som kan köras på både HVO-diesel och el. Själva elen som driver lastbilen kommer från LBC:s solcellsanläggning på det egna terminaltaket ute på Örsholmen.

De som kommer ha störst nytta av den nya laddhybriden är Karlstadborna. Förutom den drastiska minskningen av koldioxidutsläpp är lastbilen närmast helt tyst när den går på el. LBC Frakts VD Lars Reinholdsson förklarar fördelarna:

– När laddhybriden körs med eldrift inne i Tingvallastaden blir det varken buller eller utsläpp. Det tror vi kommer uppskattas av alla som rör sig i stan, speciellt när leveranser sker runt gågatorna. Och eftersom lastbilen är tystgående kommer den även att användas under vår nattdistribution, för att inte störa Karlstadbornas sömn.

Den nya lastbilen kommer främst att användas för att köra drycker och andra varor till butiker och restauranger i och runt Karlstad. När den inte går på eldrift körs laddhybriden på HVO-diesel som är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle med vätebehandlad vegetabilisk olja. Det minskar koldioxidutsläppen med drygt 90% i jämförelse med vanlig diesel. Inköpet är en del av LBC Frakts satsning på hållbara transportlösningar.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

För mer information kontakta: Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt på 054-688 521 eller lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

Länk till högupplösta pressbilder: https://lbcfrakt.com/kontakta-oss/pressrum/

LBC Frakt är ett komplett transport- och maskinföretag med huvudkontor i Karlstad och kunder över hela landet. Med 50 anslutna åkerier och över 350 anställda kan LBC Frakt erbjuda allt från bygg- och anläggningstransporter till godstrafik och snöröjning.