Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,77 mm/s och luft 18,00 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,32 mm/s, luft 12,00 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,22 mm/s, luft 11,00 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib < 0,10 mm/s, luft 4,07 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck