Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,85 mm/s och luft 8,00 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,24 mm/s, luft 15,50 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,51 mm/s, luft 39,00 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib  0,10 mm/s, luft 11,28 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck