Mp 03, Göstahult 1:17 vib 1,11 mm/s och luft 8,74 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,43 mm/s, luft 8,94 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,68 mm/s, luft 20,98 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib 0,14 mm/s, luft 3,31 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck