Mp 03, Göstahult 203, vib 1,03 mm/s och luft 10,17 Pa

Mp 05, Busteruds Gård 201, vib 0,35 mm/s, luft 18,15 Pa

Mp 06, Gunneruds Gård 206, vib 0,24 mm/s, luft 55,19 Pa

Mp 07, Kraftverket Alster, vib 0,07 mm/s, luft 14,79 Pa

 

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck