Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,38 mm/s och luft 7,5 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,23 mm/s, luft 6,5 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,37 mm/s, luft 4,5 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib <0,10 mm/s, luft <0,10 Pa