Mp 03, Göstahult 1:17 vib 0,66 mm/s och luft 22,22 Pa

Mp 05, Busterud 1:9 vib 0,31 mm/s, luft 15,29 Pa

Mp 06, Gunnerud 1:4, vib 0,55 mm/s, luft 3,57 Pa

Mp 07, Kraftverket, Alstersbruk 1:2, vib  < 0,10 mm/s, luft 3,60 Pa

Tillåtna värden
Vibration 4 mm/s
Luftstöt 200 Pa mäts som reflektionstryck